پژوهشکده محيط زيست
يكشنبه 6 خرداد 1397   00:26:22
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پژوهشکده محیط زیست
يكشنبه 28 آبان 1391
گروه پژوهشي آلاينده‌هاي محيط زيست

امروزه اين نکته مورد اتفاق و تائيد کليه محققان است که مواد شيميايي ساخته شده در آزمايشگاه‌هاي شيميايي مي‌توانند پس از ورود به بدن انسان و ساير جانداران از طريق مواد غذايي، استنشاق، آب و يا تماس پوستي به گيرنده‌‌هاي هورمون‌ها (و به خصوص هورمون‌هاي استروئيدي) متصل شده و از اين طريق باعث بروز ضايعات گوناگوني ‌گردند. افزايش موارد سرطان‌هاي وابسته به هورمون، همچون سرطان سينه، بيضه، پروستات، رحم و تخمدان و همچنين پايين آمدن سن ابتلا به اين سرطان‌ها را از نتايج حاصله افزايش تماس جوامع بشري با اين مواد شيميايي مي
دانند.
گروه پژوهشي آلاينده‌هاي محيط زيست در زمينه عوامل آلوده کننده هورمون‌هاي محيطي در استان قم، ميزان مصرف و تماس مردم با آنها، مسموميت و خطرزايي آنها، ارتباط آنها با بروز اختلالاتي همچون افزايش موارد سرطان، اختلالات هورموني، اختلالات يادگيري و ... فعاليت مي‌کند. با توجه به جديد بودن مبحث آلاينده
هاي هورمون‌هاي محيطي، فراواني آنها در بسياري سطوح زندگي انسان و تماس مداوم جامعه با آنها، اين گروه وظيفه مهمي در شناسايي اين منابع آلاينده، ميزان تماس جامعه با آنها و بررسي اختلالات حاصله را به عهده دارد. نتايج مطالعات محققان نشان‌دهنده افزايش معني
دار موارد ابتلاء به سرطان‌هاي وابسته و کاهش مرتب سن ابتلا به آنها در طي ساليان اخير بوده است.
مطالعات انجام شده قبلي مبين نرخ بالاتر برخي از ضايعات و بيماري‌ها در قم نسبت به نرخ متوسط کشوري بوده که با توجه به نقش آلاينده‌هاي هورمون‌هاي محيطي در افزايش اين بيماري‌ها،‌ اين يافته زنگ خطر جدي در نقش اين آلاينده‌ها در بروز اين بيماري‌ها را به صدا درمي‌آورد. جهت بررسي‌هاي تکميلي و تبيين نقش عوامل آلاينده

هورمون‌هاي محيطي در استان قم و در سطح ملي، گروه پژوهشي تحقيقات گسترده‌اي را در اين زمينه آغاز نموده است.
اهداف گروه پژوهشي آلاينده‌هاي هورمون‌هاي محيطي:
  • تلاش به منظور يافتن کانون‌هاي آلودگي استان قم و در سطح ملي
  • شناسايي و بررسي منابع آلوده کننده محيط زبست در سطح استان و در سطح ملي (با تاکيد بر آلاينده‌هاي هورمون‌هاي محيطي)
  • ارائه راهکارهاي کاربردي جهت حذف آلودگي زيست‌محيطي و يا جايگزين نمودن آنها با مواد کم‌خطرتر
  • ترويج فرهنگ استفاده بهينه از منابع محيط زيست
  • ايجاد تعامل با ساير گروه‌هاي پژوهشي مشابه در راستاي انجام طرح‌هاي زيست‌محيطي ملي به طور مشترک


تعداد بازديد اين صفحه: 8154
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پژوهشكده سبز - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما