شنبه 4 فروردين 1397   14:45:18
دانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسی
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
  بازديدهابازديدها
  تعداد بازديد اين صفحه: 104506
  تعداد بازديد از سايت: 62590591
  تعداد بازديد زيرپورتال: 104506
  اين زيرپورتال امروز: 7
  در امروز: 15665
  اين صفحه امروز: 7
  گروه مهندسی معماری
  اعضای هیأت علمی
  دکتر علي محمد رنجبر کرماني
  دانشکده فني مهندسي
  مدير گروه معماري .عضو هيأت علمي

  نام: علي محمد
  نام خانوادگي:  رنجبر کرماني
  پست الکترونيکي: Ranjbar1962@yahoo.com سايت شخصي
  وب: ندارم
  آدرس محل کار: دانشگاه قم - ساختمان دانشکده فني مهندسي
  شماره تماس: --------------
  دانشکده: دانشکده فني مهندسي
  گروه: مهندسي معماري
  مرتبه علمي:  استاديار
  عضويت در واحدهاي پژوهشي:  --------------
   

  سوابق تحصيلي
  کارشناسي:  پيوسته
  کارشناسي ارشد:  معماري و شهر سازي ، معماري ،  1371 ، دانشگاه علم و صنعت ، ايران
  دکتراي تخصصي:  معماري و شهر سازي ، معماري ،  1389 ، دانشگاه علم و صنعت ، ايران
  فرصت مطالعاتي: --------------
   

  1-  مدير گروه معماري در دانشکده فني و مهندسي
  2- عضو و همکار قطب علمي معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت3
  3- مشاورطرح هاي معماري شرکت توسعه و کشت دانه هاي روغني
  4- شرکت مهندسين مشاور نهاد به عنوان مدير پروژه محله پنجم شهرک شهيد محلاتي

  5- مشاور شهرک سازي در خوزستان در شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي
  6-  --------------

  زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه
  فرايند طراحي معماري- مباني نظري معماري – تاريخ معماري ايران و جهان – معماري اسلامي


  کارنامه (resume)علي محمد رنجبر کرماني
  1341- متولد تهران
  1359- تهران: ديپلم رياضي فيزيک در خرداد ماه با معدل 5/16
  1371- تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ کارشناسي ارشد مهندسي معماري و شهرسازي با نمره (19) همراه با تشويق کتبي از سوي رياست دانشکده معماري.
  - عنوان پايان نامه ارشد :« نگرش سيستمي به طراحي معماري، طرح نمونه: دانشکده معماري در شهر يزد»
  1382- تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ پذيرش در آزمون دکتراي معماري و دستيابي به مقام نخست آزمون آن سال.
  1389- دفاع نهايي از رساله و گرفتن مدرک دکتراي معماري با رتبه عالي و با نمره( 25/19)
  - عنوان رساله: « روش سامانه اي در فرايند طراحي معماري در پرتو بينش اسلامي »
   
  کارنامة آموزشي: از سال 1372 تا کنون
  1- از 1372 تا 1374- دانشگاه دولتي زنجان، دانشکدة فني و مهندسي
  - براي دوره کارداني معماري: ساخت و ارائه يک؛ ساخت و ارائه دو؛ هندسه مناظر و مرايا؛.
  2- از 1375 تا 1379- دانشگاه آزاد قزوين به عنوان عضو هيئت علمي
  - براي دوره کارشناسي معماري: ترکيب سه؛ طراحي معماري يک؛ طراحي معماري دو؛ طراحي معماري سه؛ هندسه مناظر و مرايا؛ آشنايي با معماري اسلامي يک؛ آشنايي با معماري اسلامي دو؛ تاريخ معماري جهان؛ مباني نظري معماري.
  3- از 1376 تا 1377- موسسه آموزش عالي سوره ، واحد تهران
  - براي دوره کارداني معماري: هندسه مناظر و مرايا؛ ساخت و ارائه يک؛ ساخت و ارائه دو،
  4- از 1377 تا کنون- دانشگاه علم و صنعت، دانشکدة معماري
  - براي دوره کارشناسي معماري:ترکيب سه؛ هندسه کاربردي
  -براي دوره کارشناسي طراحي صنعتي: هندسه مناظر و مرايا
  - براي دوره کارشناسي ارشد معماري:مباني نظري معماري؛ حکمت هنر اسلامي؛ روش تحقيق ، نظريه ها و روش طراحي
  - براي دروه دکتراي معماري: شناخت شناسي، روش تحقيق
  5- از 1382 تا 1385- مؤسسه آموزش عالي سوره ، واحد اردبيل
  - براي دوره کارشناسي مرمت و احياء: مطالعه بناهاي پيش از اسلام؛ مطالعه بناهاي اسلامي يک؛ مطالعه بناهاي اسلامي دو،
  6- از 1383 تا 1385- دانشگاه شهيد رجايي، تهران
  - براي دوره کارشناسي معماري:آشنايي با معماري اسلامي؛ تاريخ معماري جهان؛ مباني نظري معماري؛ تاريخ معماري معاصر.
  7- از1384 تا 1386- دانشگاه مازندران، بابلسر
  - براي دوره کارشناسي معماري:طراحي معماري سه؛ هندسه مناظر و مرايا؛ آشنايي با معماري اسلامي؛ شناخت سازه هاي سنتي؛ مباني نظري معماري.
  8- از 1385 تا 1387- دانشگاه پيام نور، تهران
  - براي دوره کارشناسي معماري:آشنايي با معماري اسلامي؛ تاريخ معماري جهان؛ تاريخ معماري معاصر.
  9- در 1387- دانشکده ميراث فرهنگي تهران، نياوران
  - براي دوره کارشناسي مرمت و احياء: مطالعه بناهاي اسلامي يک؛ مطالعه بناهاي اسلامي دو.
  10- در 1387- دانشگاه بين المللي امام خميني، قزوين
  - براي دوره کارشناسي مرمت و احياء: مطالعه بناهاي اسلامي دو؛ شناخت سازه هاي سنتي.
  11- از 1387 تا 1388- دانشگاه گيلان
  - براي دوره کارشناسي ارشد معماري: حکمت هنر اسلامي؛ سير انديشه هاي معماري
  12- از 1387 تا کنون-دانشگاه قم
  - براي دوره کارشناسي معماري: طراحي معماري پنج؛ آشنايي با معماري اسلامي؛ آشنايي با معماري معاصر؛ فرايند طراحي معماري؛ مرمت و احياء بناها؛ درک و بيان معماري؛ مقدمات طراحي معماري 2؛ ايران شناسي، هندسه مناظر و مرايا، طراحي معماري سه،
  13- از 1390 تا کنون-دانشگاه هنر اصفهان
  - براي دوره کارشناسي ارشد مطالعات بنا: پژوهش در تاريخ معماري ايران.
  14- در سال 1390- دانشگاه تبريز
  - براي دوره کارشناسي معماري:آشنايي با معماري معاصر
   
  کارنامة پژوهشي :
  الف- همکاري با « مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن » به عنوان کارشناس ارشد در کارهاي  پژوهشي زير :
  - از 1373 تا 1378 . براي مديريت پروژه پژوهشي با نام « فرهنگ مهرازي (معماري) ايران» ، که در سالهاي 1382 و 1385 ازسوي آن مرکز دو بار چاپ و منتشر شده است.
  - از1375 تا 1376. همکاري با پروژه « استانداردهاي ابعادي مسکن»
  - در 1380- همکاري با پروژه « الگوسازي مدارس متوسطه و کار و دانش ».
  ب-  همکاري با مرکز تحقيقات معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت در چند کار پژوهشي  به نام هاي زير:
  - از 1380 تا 1386- « درآمدي بر بحران هويت در معماري و شهرسازي» که در سال 1388 از سوي وزارت مسکن به چاپ رسيده است.
  - از 1384 تا 1386- « بررسي تطبيقي نيايشگاه هاي غربيبا مساجد»  
  - در 1386- «معماري نيايشگاه هاي شرقي»
  - از 1384 تا 1386- « معماري مسجد»؛ که در سال 1387 از سوي وزارت مسکن به چاپ رسيده است.
  - از 1385 تا 1387- « مباني نظري معماري». درسنامه براي دانشگاه پيام نور.
  - در 1387- « روش تحقيق در حوزه معماري و شهرسازي».
  - از 1388 تا 1390- « تحقق پذيري معماري اسلامي- ايراني با تأکيد بر هويت شهرهاي جديد».
   
  سخنراني ها:
  1374- در سمينار مشترک معماري و شهرسازي دانشگاه زنجان و دانشگاه مهندسيباکوي آذربايجان،
  - عنوان: « نگرش سامانه اي به آثار معماري»
   1377- در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن.
  - عنوان:« شيوه تدوين فرهنگ مهرازي(معماري) ايران»
  1387- در همايش مباني نظري معماري. دانشگاه فردوسي مشهد.
  - عنوان:« نگرش سامانه اي به معماري ايران»
  1390- در همايش شهرداران استان قزوين در اصفهان.
  - عنوان:« چيستي معماري اسلامي- ايراني»
  1390- در همايش معماري اسلامي در دانشگاه قم
  - عنوان:« آيا شيوه اي به نام معماري اسلامي وجود دارد يا نه؟»
   
  کتاب هاي چاپ شده تا کنون:
  1382- « فرهنگ مهرازي ( معماري) ايران ». با همکاري دکتر بيژن رفيعي. مهندس ندا رفيع زاده. انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن.
  1379- « سبک شناسي معماري ايران» ( ويرايش و بازنويسي). با همکاري دکتر غلامحسين معماريان. انتشارات سروش دانش. چاپ دوم در سال1383، چاپ سوم در سال 1384. چاپ چهارم و پنجم در 1385. چاپ ششم 1386. چاپ هفتم 1387.
  1387- « معماري ايراني» ( ويرايش و بازنويسي).با همکاري دکتر غلامحسين معماريان.انتشارات سروش دانش.
   1387- « معماري مسجد». با همکاري استادان دانشکده معماري دانشگاه شهيد بهشتي. انتشارات وزارت مسکن.
  1388- « درآمدي بر هويت اسلامي در معماري و شهرسازي ». با همکاري مهندس عبدالحميد نقره کار و دکتر مهدي حمزه نژاد، انتشارات وزارت مسکن.
   
  مقالات چاپ شده:
  - « بررسي تطبيقي معماري نيايشگاه هاي غربي و مساجد». « فروغ مسجد» ( مجموعه مقالات برگزيده همايش مسجد). سال 1385. جلد چهارم.
  - « روش پژوهش در حوزه مباني نظري معماري در پرتو بينش اسلامي». فصلنامه طرح و نماد. نشريه علمي- پژوهشي دانشکده معماري دانشگاه علم و صنعت. سال اول. شماره اول. بهار 1388.
  - « روش سامانه اي در طراحي معماري در پرتو بينش اسلامي»، مجله انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران. سال اول. شماره دوم . 1390.
  - «سرچشمه ايده ها و ايده آلهاي هنرمندان». با همکاريمهندس عبدالحميد نقره کار. مجله طرح و نماد. شماره دوم . 1390.
  – Gh. H .Memarian. S.M.Hashemi .A.M.Ranjbar Kermani.
  Privacy of House In Islamic Culture:   a comparative study of pattern of privacy in houses in Kerman.
  International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
  Dec 2011.vol.21.no 2.
   
  مقالات چاپ نشده:
  1385- « بررسي و تحليل نگرش الکساندر در فرايند طراحي معماري»، براي مجله هنرهاي زيبا.
  1386- « رويکردي نو به مقولات پايه در معماري»، براي مجله هنرهاي زيبا.
  1387- « بررسي و تحليل نگرش لاوسون در فرايند طراحي معماري»، براي مجله صفه.
  1387- « خانه هاي جهان اسلام» بخش واژه شناسي. ارسالي براي « دانشنامه جهان اسلام» که به تأييد رسيده است.
  1388- « بهبود کارايي آموزش تاريخ معماري ». براي مجله فناوري آموزش.
  1389- «مفهوم و جايگاه کارکرد در معماري سنتي ايران» براي مجله علمي- پژوهشي فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران.
  1389- « مقايسهالگوي حريم در ساماندهي فضايي خانه»، براي مجله علمي- پژوهشي « پژوهشنامه فرهنگ اسلام و ايران ».
  1389- « تأثيرات کالبدي شهرهاي مدرن»، براي همايش هنر نبوي. اصفهان. 
  1389- « نگرش جامع امام‌خميني(ره) به زهد گرايي و زيبايي گرايي ». براي مجله علمي- پژوهشي پژوهشنامه فرهنگ اسلام ( ويژه نامه زيبايي شناسي).
   
  درسنامه ها :
  1377- « آشنايي با معماري اسلامي ايران» . دانشگاه آزاد قزوين.
  1378- « آشنايي با معماري جهان.» دانشگاه آزاد قزوين.
  1382- « هندسه دورنمايي» (perspective) چاپ شده از سوي دانشگاه علم و صنعت ايران.
  1383- «آشنايي با معماري ايران». موسسه آموزش عالي سوره.
  1387- « مباني نظري معماري ». چاپ شده از سوي دانشگاه پيام نور.
  1382. 1383.1385.- « حکمت هنر اسلامي ». چاپ شده از سوي دانشگاه علم و صنعت ايران.
  1390- « ساختار و روش پژوهش». چاپ شده از سوي دانشگاه علم و صنعت ايران.
   
  فعاليت هاي اجرايي:
  1371 تا 1372- همکاري با «شرکت توسعة و کشت دانه هاي روغني» به عنوان مشاور معماري
  1372 تا 1374- همکاري با « شرکت مهندسين مشاور نهاد» ، به عنوان« مدير پروژه محلة پنجم شهرک شهيد محلاتي»
  1374- همکاري با « شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي» به مدت چهار ماه به عنوان مشاور طرح هاي شهرک سازي در خوزستان.          
  از 1372 تا کنون - طراحي و ساخت شماري خانه هاي شخصي و مجموعه هاي مسکوني.
  1385- طراحي ويلايي در لواسان
   
  عضويت در مجامع و انجمن ها:
  - عضو سازمان نظام مهندسي تهران از سال 1373.
  - عضو شوراي کرسي هاي نظريه پردازي وابسته به شوراي انقلاب فرهنگي.
  - عضو شوراي بازنگري سرفصل هاي دروس رشته معماري وابسته به شوراي انقلاب فرهنگي.
   

   
  آشنايي با زبان­هاي خارجي:
  1- --------------
  2- --------------
  3- --------------
  4- --------------
   

  سرگرمي ها:  --------------------
   

  تعداد بازديد اين صفحه: 17584
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دانشكده فني و مهندسي - گروه مهندسي معماري
  مجری سایت : شرکت سیگما